HandlekurvenHandlekurv

Handlekurven er tom

Sikkerhet:


Når du handler på yaTack, skal du være trygg for at sikkerhet rundt betaling og personvern blir ivaretatt best mulig. yaTack benytter seg av noen av de beste sikkerhetssystemene som finnes på markedet.


Sikker online betaling med Secure Socket Layer (SSL):
Ved varekjøp på yaTack der du betaler med kreditt/debetkort, beskyttes kortnummeret og utløpsdato under sending ved at data sendes kryptert (i kode) via en forbindelse som kalles SSL (Secure Socket Layer). SSL er utviklet av Netscape Communications og definerer dagens standarden for sikker kryptering (koding) av signaler på nettet. SSL er i tillegg den sikkerhetsløsningen som er mest brukt for sending av sensitiv informasjon på nettet i dag, noe som innebærer at alle de store aktørene (varehusene på Internett) benytter seg av teknologien. Å handle med kredittkort på nettet via SSL er langt sikrere enn å bruke Visakortet på restaurant etc.


Visa/Mastercard/Kredittkort
Når du betaler med kreditt- eller betalingskort, autoriserer NetAxept og BBS (Bankenes Betalingssentral) ordrebeløpet mot kortet gjennom deres respektive utsedere. Dette innebærer at disponibelt beløp på kortet reduseres med en gang og "låses" for bruk.

Når varen sendes ut fra yaTack, tilfaller beløpet oss. Skulle det oppstå problemer med leveringen, betyr dette at yaTack ikke mottar betalingen før varen går ut fra lager.


Skulle kunden ønske å kansellere orderen, vil beløpet "låses opp" igjen og være tilgjengelig for kunden Hvis du etterpå kansellerer hele ordren, fjerner yaTack autorisasjonen - men det kan ta inntil 48 timer før dette blir synlig på kortet.

Hvis du kansellerer enkelte ordrelinjer, har yaTack pr i dag ingen mulighet til å redusere autorisasjonen, slik at den opprinnelige autorisasjonen fortsatt gjelder. Når ordren er klar for sending, belaster vi kortet med aktuelt fakturabeløp (fratrukket eventuelle linjer som er kansellert). Hvis vi senere må kreditere deg, gjøres dette mot det samme kortet du brukte da du sendte bestillingen.


Personvern

Personvern er et kvalitetsaspekt ved den tjenesten yaTack tilbyr. yaTack behandler personopplysninger du gir oss på en måte som verner din personlige integritet og privatliv.

Innsamling av opplysninger som kan knyttes til deg som individ vil ikke skje uten at du tydelig gjøres oppmerksom på hvem som registrerer opplysningene og på hva opplysningene skal benyttes til. yaTack vil alltid innhente tillatelse til både registrering og bruk.

yaTack behandler alle persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Bare spesielt godkjente personer hos oss vil ha tilgang til informasjon som kan knyttes til deg som individ og yaTack har etablert teknologiske sperrer som hindrer at uvedkommende kommer i kontakt med informasjonen.

Alle kunder kan til enhver tid kreve å få rettet eller slettet sine registrerte persondata utenom kjøpsdata. Dette gjøres ved å gå inn på egen konto.

yaTack bruker cookies for å identifisere deg som kunde i våre systemer.     Leverandør av ASP system for ehandel: auksjon, nettauksjon, nettbutikk og netthandel.      VISA - The future takes VISA      Mastercard      BBS logo      Bring logo
name ms %
config_sget 1.50 5.79%
campaign_sget_dc 0.86 3.30%
campaign_sget_dc 0.45 1.75%
doc_sgetby_slug 12.72 49.02%
doc_list_sgetby_doctype_ 6.76 26.05%
cat_list_sgetby_hierarch 1.36 5.24%
product_list_sgetby_camp 2.30 8.85%
7 profiling calls 25.94
Execution time: 0.027105093002319 seconds.